Doktorska škola Sveučilišta J.J. Strossmayera

Kontakt

Address:

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU URED ZA STUDENTE DOKTORSKE ŠKOLE UREDOVNO RADNO VRIJEME 7:30 – 15:30 Trg Sv. Trojstva 3.
Osijek
31000
Hrvatska

Phones:

+385 31 22 41 43
+385 31 20 70 15

E-mail: