NATJEČAJ

za provedbu II. upisnog roka za upis četrnaest (14) studenata u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2022./2023. godini na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i …

Opširnije

NATJEČAJ

za provedbu II. upisnog roka za upis sedam (7) studenata u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2022./2023. godini na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski studiji …

Opširnije