Doktorska škola Sveučilišta J.J. Strossmayera

 NATJEČAJ
za provedbu II. upisnog roka za upis devet (9) studenata
u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
u akademskoj 2020./2021. godini na poslijediplomski
interdisciplinarni sveučilišni studij


KULTURA I UMJETNOST
1. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.) ili doktora umjetnosti (dr. art.).
2. Na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u II. upisnom roku u skladu sa studijskim programom i prema broju potencijalnih mentora upisuje se ukupno devet (9) studenata.
3. Navedeni poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij u točki 1. i 2. izvodi se u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  (OPŠIRNIJE!)

Uz dokumentaciju navedenu u Natječaju, pristupnici su obvezni priložiti sljedeće obrasce:
1. Prijavni obrazac
2. Obrazac NP.1.

Studijski program   Vodič kroz studij   Studijski savjetnici

 

NATJEČAJ
za provedbu II. upisnog roka za upis četrnaest (14) studenata
u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
u akademskoj 2020./2021. godini na poslijediplomski
interdisciplinarni sveučilišni studij


EUROPSKI STUDIJI
I.
1. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski studiji traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora društvenih znanosti (dr.sc.) uz naznaku polja ili interdisciplinarnog polja/grane.
2. Na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u II. upisnom roku u skladu sa studijskim programom i prema broju potencijalnih mentora upisuje se ukupno četrnaest (14) studenata.
3. Navedeni poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij u točki 1. i 2. izvodi u sjedištu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, Rektorat, Doktorska škola Sveučilišta u Osijeku. (OPŠIRNIJE!)

Uz dokumentaciju navedenu u Natječaju, pristupnici su obvezni priložiti sljedeće obrasce:
1. Prijavni obrazac
2. Obrazac NP.1.

Vodič kroz studij  Studijski savjetnici  

Promovirano 136 novih doktora znanosti na Sveučilištu u Osijeku

 

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom njegova 45-godišnjega postojanja promoviran je 1221 doktor znanosti. Ovogodišnjom, 40. promocijom doktora znanosti osječka akademska zajednica obogaćena je za 136 doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih, društvenih, humanističkih znanosti i interdisciplinarnih područja znanosti.

https://www.glas-slavonije.hr/446888/25/Promovirano-136-novih-doktora-znanosti-na-Sveucilistu-u-Osijeku