Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje Natječaj za upis studenata na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost u akademskoj 2020./2021. godini.

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA

Uz dokumentaciju navedenu u Natječaju, pristupnici su obvezni priložiti sljedeće obrasce:
1. Prijavni obrazac
2. Obrazac NP.1.

Studijski program   Studijski savjetnici

 

Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojena je Odlukom Senata 11. travnja 2011. godine. Na prijedlog Vijeća Doktorske škole, Senat Sveučilišta je 31. ožujka 2015. godine donio Odluku prema kojoj Doktorska škola Društveno-humanističkih mijenja naziv u Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poslijediplomski sveučilišni studiji mogu se izvoditi u doktorskoj školi koju ustrojava Sveučilište u okviru jednog ili više znanstvenih i/ili umjetničkih područja radi povećanja istraživačkih i nastavnih kapaciteta, poticanja interdisciplinarnosti i veće ekonomičnosti izvedbe poslijediplomskih doktorskih studija na temelju Odluke Senata.

U Doktorskoj školi izvode se tri poslijediplomska interdisciplinarna sveučilišna studija: Kulturologija, Europski studiji i Komunikologija, te poslijediplomski interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Europski studiji: Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju. Doktorska škola interdisciplinarnim pristupom omogućava proučavanje različitih znanstvenih polja i znanstvenih grana u okviru znanstvenog područja društvenih i humanističkih znanosti te području umjetnosti, književnosti, jezikoslovlja, filozofije, povijesti, ekonomije, prava, politologije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, posebice komunikologije, masovnih medija i odnosa s javnošću.

 

Poslijediplomski sveučilišni studij vašeg visokog učilišta trenutačno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu ukoliko želite dostaviti svoj komentar članovima stručnog povjerenstva, primjedbe, sugestije, ili želite pohvaliti rad vašega visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje argumentirano mišljenje putem povjerljive komunikacije https://www.azvo.hr/hr/komentari-phd

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar (anonimna dostava poruka). Vaše će se poruke koristiti isključivo u internom radu stručnog povjerenstva te neće biti dostupne predstavnicima vašeg visokog učilišta. Ukoliko želite ugovoriti individualni razgovor s članovima stručnog povjerenstva tijekom posjeta, molimo da to ovdje i napišete. Agencija će u protokolu posjeta ostaviti ‘vrijeme’ za takve razgovore. https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/vrednovanja-u-znanosti/reakreditacija-doktorskih-studijskih-programa

Promovirano 136 novih doktora znanosti na Sveučilištu u Osijeku

 

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom njegova 45-godišnjega postojanja promoviran je 1221 doktor znanosti. Ovogodišnjom, 40. promocijom doktora znanosti osječka akademska zajednica obogaćena je za 136 doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih, društvenih, humanističkih znanosti i interdisciplinarnih područja znanosti.

https://www.glas-slavonije.hr/446888/25/Promovirano-136-novih-doktora-znanosti-na-Sveucilistu-u-Osijeku 

Pogledajte video vezan uz obljetnicu obilježavanja 45. godina na Sveučilištu u Osijeku

 

Platforma Vimeo:  https://vimeo.com/435366936