Obavijesti

OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Barbare Balen (15.7.2022.)

OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Irene Ostrički (11.7.2022.)

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Ane Popović (10.6.2022.)

OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Lora Vidović (16.5.2022.)

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Marin Seleš (26.4.2022.)

OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Marije Završki (11.4.2022.)

OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Tajane Obradović (28.3.2022.)
OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Sanje Mlivončić (28.3.2022.)

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Marija Purgar (14.3.2022.)

OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Marija Nakić (17.12.2021.)
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Vjekoslav Đaić (15.12.2021.)
OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Ines Grossi (24.11.2021.)
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Dejana Babić (12.11.2021.) (2)
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Vesne Galić (3.11.2021.)
OBRANA SPECIJALISTICKOG RADA – Josipa Subašića (29.10.2021.)
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Majda Milinović (28.10.2021.)
RANG LISTE KANDIDATA KULTURA I UMJETNOST
RANG LISTE KANDIDATA EUROPSKI STUDIJI
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Lane Skender (11.10.2021.)
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Renate Brezinščak (5.10.2021.)
OBRANA TEME DISERTACIJE – Anje Bogojević (21.9.2021.)
Upis studenata u I. godinu poslijediplomskih interdisciplinarnih sveucilišnih studija Doktorske škole
Obavijest o upisima – Europski studijiObavijest o upisima – Kultura i umjetnost
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Antonije Matic (10.6.2021.)
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Marina Cepo (21.5.2021.)
OBRANA TEME DISERTACIJE – Zrinka Stanic (11.5.2021.)
OBRANA TEME DISERTACIJE – Maja Maldini (4.5.2021.)
OBRANA TEME DISERTACIJE – Saše Došen (19.4.2021.)
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Sanje Pešic (14.4.2021.)
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Irine Basara (29.3.2021.)
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Maše Malic (29.3.2021.)
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Maria Marolina (26.3.2021.)
OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Sande Miloševic (22.3.2021.)
OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Majda Milinovic (11.3.2021.)
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Snježana Baric – Šelmic (8.3.2021.)
OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Marin Seleš (5.3.2021.)
OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – Dina Cvek Zubaj (23.2.2021.)
Natjecaj za upis studenata u Doktorskoj školi Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2020./2021. godini na poslijediplomski interdisciplinarni sveucilišni studij Kultura i umjetnost
Uz dokumentaciju navedenu u Natječaju, pristupnici su obvezni priložiti sljedeće obrasce:
1. Prijavni obrazac
2. Obrazac NP.1.