Doktorske disertacije

Disertacije u najavi

Kandidat – / Tema – / Datum objave

Antonija Rimac Gelo – “Politička komunikacija i javnost” (22.3.2023.)

Tihana Marković – “UTJECAJ KARAKTERISTIKE MULTIKULTURALNOSTI NA USPJEŠNOST POSLOVANJA PODUZEĆA UZ REFLEKCIJU NA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE” (3.3.2023.)

Igor Loinjak – “TEORIJSKI ASPEKTI APSTRAKCIJE – ANALITIČKO SLIKARSTVO I ZNANOST O SLICI” (27.2.2023)

Dario Vračević – “(RE)POZICIONIRANJE JAVNOG MEDIJSKOG SERVISA U HRVATSKOJ NA PRIMJERU SREDIŠNJEG DNEVNIKA” (20.2.2023)

Barbara Martinović – “ODNOS SLIKE I RIJEČI U VIZUALNOJ UMJETNOSTI IZ FEMINISTIČKE PERSPEKTIVE” (16.2.2023)

Izabela Mlinarević – “KRITIČKA INFORMACIJSKA PISMENOST U SVJETLU KRITIČKOG KNJIŽNIČARSTVA U ŠKOLSKIM KNJIŽNICAMA REPUBLIKE HRVATSKE” (15.2.2023)

Ivica Miloslavić – ZADOVOLJSTVO KOMUNIKACIJOM NA BRODU S OBZIROM NA OSOBINE LIČNOSTI I RADNO OKRUŽENJE (2.2,2022)

Rosanda Lovrić – TRANSPARENTNOST INFORMACIJA NA MREŽNIM STRANICAMA SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ (22.12.2022.)

Javni komentar (Obrazac)

Katica Šubarić – MODELI DRAMSKE IGRE I KOMUNIKACIJE KROZ KAZALIŠNI, FILMSKI I RADIJSKI MEDIJ (30.11.2022.)

Javni komentar (Obrazac)

Lora Vidović – ZAŠTITA DJETETA OD TJELESNOG KAŽNJAVANJA U OBITELJI U MEĐUNARODNOM I EUROPSKOM PRAVU TE PRAVU REPUBLIKE HRVATSKE (29.11.2022.)

Javni komentar (Obrazac)

Saša Maligec – EKONOMSKI UČINCI JAVNE NABAVE U ELEKTROENERGETSKOM SEKTORU REPUBLIKE HRVATSKE KAO ČLANICE EUROPSKE UNIJE (25.11.2022.)

Javni komentar (Obrazac)

   

Obrane doktorskih disertacija

Kandidat – / Odluka – / Datum objave