Kontakt

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

URED ZA STUDENTE DOKTORSKE ŠKOLE

Uredovno radno vrijeme

7:30 – 15:30 Trg Sv. Trojstva 3.
Osijek 31000 Hrvatska

tel: +385 31 22 41 43

faks: +385 31 20 70 15

http://doktorska.unios.hr e-pošta: doktorska@unios.hr