O nama

Doktorska škola Društveno-humanistickih znanosti Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojena je Odlukom Senata 11. travnja 2011. godine. Na prijedlog Vijeca Doktorske škole, Senat Sveucilišta je 31. ožujka 2015. godine donio Odluku prema kojoj Doktorska škola Društveno-humanistickih mijenja naziv u Doktorska škola Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poslijediplomski sveucilišni studiji mogu se izvoditi u doktorskoj školi koju ustrojava Sveucilište u okviru jednog ili više znanstvenih i/ili umjetnickih podrucja radi povecanja istraživackih i nastavnih kapaciteta, poticanja interdisciplinarnosti i vece ekonomicnosti izvedbe poslijediplomskih doktorskih studija na temelju Odluke Senata.

U Doktorskoj školi izvode se tri poslijediplomska interdisciplinarna sveucilišna studija: Kulturologija, Europski studiji i Komunikologija, te poslijediplomski interdisciplinarni poslijediplomski specijalisticki studij Europski studiji: Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju. Doktorska škola interdisciplinarnim pristupom omogucava proucavanje razlicitih znanstvenih polja i znanstvenih grana u okviru znanstvenog podrucja društvenih i humanistickih znanosti te podrucju umjetnosti, književnosti, jezikoslovlja, filozofije, povijesti, ekonomije, prava, politologije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, posebice komunikologije, masovnih medija i odnosa s javnošcu.

Poslijediplomski sveucilišni studij vašeg visokog ucilišta trenutacno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu ukoliko želite dostaviti svoj komentar clanovima strucnog povjerenstva, primjedbe, sugestije, ili želite pohvaliti rad vašega visokog ucilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje argumentirano mišljenje putem povjerljive komunikacije

https://www.azvo.hr/hr/komentari-phd

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamci anonimnost svim osobama koje napišu komentar (anonimna dostava poruka). Vaše ce se poruke koristiti iskljucivo u internom radu strucnog povjerenstva te nece biti dostupne predstavnicima vašeg visokog ucilišta. Ukoliko želite ugovoriti individualni razgovor s clanovima strucnog povjerenstva tijekom posjeta, molimo da to ovdje i napišete. Agencija ce u protokolu posjeta ostaviti ‘vrijeme’ za takve razgovore.

https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/vrednovanja-u-znanosti/reakreditacija-doktorskih-studijskih-programa