O nama

Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojena je Odlukom Senata 11. travnja 2011. godine. Na prijedlog Vijeća Doktorske škole, Senat Sveučilišta je 31. ožujka 2015. godine donio Odluku prema kojoj Doktorska škola Društveno-humanističkih mijenja naziv u Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poslijediplomski sveučilišni studiji mogu se izvoditi u doktorskoj školi koju ustrojava Sveučilište u okviru jednog ili više znanstvenih i/ili umjetničkih područja radi povećanja istraživačkih i nastavnih kapaciteta, poticanja interdisciplinarnosti i veće ekonomičnosti izvedbe poslijediplomskih doktorskih studija na temelju Odluke Senata.

U Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvode se tri poslijediplomska interdisciplinarna sveučilišna studija:

• Kultura i umjetnost
• Europski studiji
• Komunikologija

Doktorska škola interdisciplinarnim pristupom omogućava proučavanje različitih znanstvenih polja i znanstvenih grana u okviru znanstvenog područja društvenih i humanističkih znanosti te području umjetnosti, književnosti, jezikoslovlja, filozofije, povijesti, ekonomije, prava, politologije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, posebice komunikologije, masovnih medija i odnosa s javnošću.