Komunikologija

O STUDIJU

NAZIV STUDIJA:

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija

ZNANSTVENO PODRUČJE:

Društvene znanosti.

ZNANSTVENO POLJE:

Informacijske i komunikacijske znanosti.

AKADEMSKI STUPANJ KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA:

Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz područja društvenih znanosti i polja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Pritom student stječe kompetencije za samostalno znanstveno-istraživačko djelovanje u matičnom znanstvenom području i polju.

U prilogu možete preuzeti kratke opise kolegija.

DOKTORSKI STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE