BAUK

Akademija za umjetnost i kulturu i Doktorska škola Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku Vas pozivaju

na panel raspravu BAUK „Kultura, umjetnost i mediji“

u četvrtak, 23. ožujka 2023. godine u 13,00 sati održat će se panel rasprava BAUK u Svečanoj dvorani Akademije za umjetnost i kulturu, zgrada Odsjeka za glazbenu umjetnost, ulica K. P. Svačića 1g (Kampus, Plava zgrada).

Opširnije (BAUK.pdf)