MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA
MLADI ZNANSTVENICI U DIJALOGU

Poštovane kolegice i kolege,
čast nam je pozvati vas da sudjelujete na četvrtoj Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji Mladi znanstvenici u dijalogu. Konferencija će se održati 22. svibnja 2023. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Cilj nam je okupiti mlade znanstvenike različitih znanstvenih interesa da specifičnim pristupom različitim strukama i istraživačkim perspektivama pridonesu promišljanju relevantnih društvenih fenomena. Znanstveno istraživanje, izlaganje vlastitih stavova i zaključaka zainteresiranoj publici te njihovo kritičko propitivanje čine svrhu svake znanstvene konferencije. Ovom konferencijom želimo otvoriti prostor mladim istraživačima da pokažu marljivost, originalnost i znanstvenu kompetenciju te sposobnost kritičkoga diskursa koji krasi suvremenu znanost.

Napominjemo da autori mogu teme svojih izlaganja kreirati u skladu s definiranim panelima:
1. Izazovi pomagačkih profesija u radu s osobama starije životne dobi
2. O tehnologiji, komunikaciji i društvu
3. Jezik, književnost i kulturna baština
4. Materijalno i intelektualno nasljeđe: prošlost za sadašnjost.

Prijedloge izlaganja s imenom, prezimenom i afilijacijama sudionika (do 250 riječi) molimo slati na e-adresu:
mladi.znanstvenici@ff.sum.ba do 31. ožujka 2023.

S poštovanjem,
Organizacijski odbor konferencije Mladi znanstvenici u dijalogu

Pozivno pismo MZD 2023.pdf

SMJERNICE ZA PRIJAVU SAZETAKA.docx