NATJEČAJ – Kultura i umjetnost

NATJEČAJ

za upis dvadeset (20) studenata u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2022./2023. godini na poslijediplomski

interdisciplinarni sveučilišni studij

KULTURA I UMJETNOST

  1. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.) ili doktora umjetnosti (dr. art.), uz naznaku polja ili interdisciplinarnog polja/grane.
  2. Na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu sa studijskim programom i prema broju potencijalnih mentora upisuje se ukupno dvadeset (20) studenata.
  3. Navedeni poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij u točki 1. i 2.  izvodi se u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

OPŠIRNIJE (.doc) MORE INFORMATION (.doc)

Izjava o plaćanju školarine.docx (.doc)

Obrazac NP.1. (I. razina) KIU.docx (.doc)

Prijavni obrazac 2022.doc (.doc)

STUDIJSKI SAVJETNICI_KIU.pdf