Otvoreno predavanje pod nazivom “Razvoj publike u izvedbenim umjetnostima – promjena paradigme”

prof. dr. sc. Darka Lukića održati će se u petak, 25. ožujka 2022. godine u 18.30 sati za sve studente i profesore Doktorske škole Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Aula/II.kat).