5. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti – Moć

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

organizira

5. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti

/MOĆ/

(Osijek, 25. ožujka 2022.)

Suorganizator

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

Više informacija na linku:

http://www.uaos.unios.hr/medunarodni-znanstveni-skup-europski-realiteti-moc/

Pozivno pismo MOĆ

Prijavnica_Application form European Realities 2022

Upute za autore Europski realiteti 2022

Izjava o autorstvu i originalnosti rada

* Napomena: Organizacijski odbor donio je Odluku o umanjenju kotizacije u iznosu od 250,00kn za polaznike Doktorske škole, što znači da je iznos kotizacije po radu 500,00kn.

Za sudjelovanje doktoranti dobivaju 2 ECTS boda.