Doktorski studij komunikologije

O STUDIJU

 

Naziv studija:

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija

 

Znanstveno područje:

Društvene znanosti.

 

Znanstveno polje:

Informacijske i komunikacijske znanosti.

 

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz područja društvenih znanosti i polja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Pritom student stječe kompetencije za samostalno znanstveno-istraživačko djelovanje u matičnom znanstvenom području i polju.

 

U prilogu možete preuzeti kratke opise kolegija.