OBRANA TEME DISERTACIJE Anje Bogojević (21.9.2021.)

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: "Socijalno angažirane teme i pitanja moderniteta u likovnim umjetnostima i arhitekturi u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata (1918.-1941.)", Anje Bogojević, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, održat će se u utorak, 21. rujna 2021. godine s početkom u 11.00 sati u predavaonici br. 1 na II. katu Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3.