OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE Marina Čepo (21.5.2021.)

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: "Ograničavanje slobode kretanja tražitelja azila s posebnim osvrtom na mjeru zadržavanja" Marine Čepo, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji, održat će se u petak, 21. svibnja 2021. godine s početkom u 17.00 sati u predavaonici br. 1 na II. katu Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3.

Obavijest