OBRANA TEME DISERTACIJE Zrinka Stanić (11.5.2021.)

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: "Upravljanje ljudskim resursima u hrvatskom zdravstvu kao determinanta migracija liječnika" Zrinke Stanić, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji, održat će se u utorak, 11. svibnja 2021. godine s početkom u 12.00 sati u predavaonici br. 1 na II. katu Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3.

Obavijest