OBRANA TEME DISERTACIJE Saše Došen (19.4.2021.)

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: "Umjetničke intervencije u javnom prostoru", Saše Došen, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, održat će se u ponedjeljak, 19. travnja 2021. godine s početkom u 18.00 sati u predavaonici br. 1 na II. katu Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3.

Obavijest