OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE Majda Milinović (11.3.2021.)

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: "Aspekti organizacije u području umjetnosti – suvremene umjetničko-menadžmentske koncepcije", Majde Milinović, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, održat će se u četvrtak, 11. ožujka 2021. godine s početkom u 10.00 sati u predavaonici br. 1 na II. katu Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3.

Obavijest