Ispis

DOKTORSKA ŠKOLA

Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojena je Odlukom Senata 11. travnja 2011. godine. Na prijedlog Vijeća Doktorske škole, Senat Sveučilišta je 31. ožujka 2015. godine donio Odluku prema kojoj Doktorska škola Društveno-humanističkih mijenja naziv u Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poslijediplomski sveučilišni studiji mogu se izvoditi u doktorskoj školi koju ustrojava Sveučilište u okviru jednog ili više znanstvenih i/ili umjetničkih područja radi povećanja istraživačkih i nastavnih kapaciteta, poticanja interdisciplinarnosti i veće ekonomičnosti izvedbe poslijediplomskih doktorskih studija na temelju Odluke Senata.

U Doktorskoj školi izvode se tri poslijediplomska interdisciplinarna sveučilišna studija: Kulturologija, Europski studiji i Komunikologija, te poslijediplomski interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Europski studiji: Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju. Doktorska škola interdisciplinarnim pristupom omogućava proučavanje različitih znanstvenih polja i znanstvenih grana u okviru znanstvenog područja društvenih i humanističkih znanosti te području umjetnosti, književnosti, jezikoslovlja, filozofije, povijesti, ekonomije, prava, politologije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, posebice komunikologije, masovnih medija i odnosa s javnošću.

 

Poslijediplomski sveučilišni studij vašeg visokog učilišta trenutačno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu ukoliko želite dostaviti svoj komentar članovima stručnog povjerenstva, primjedbe, sugestije, ili želite pohvaliti rad vašega visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje argumentirano mišljenje putem povjerljive komunikacije https://www.azvo.hr/hr/komentari-phd

Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar (anonimna dostava poruka). Vaše će se poruke koristiti isključivo u internom radu stručnog povjerenstva te neće biti dostupne predstavnicima vašeg visokog učilišta. Ukoliko želite ugovoriti individualni razgovor s članovima stručnog povjerenstva tijekom posjeta, molimo da to ovdje i napišete. Agencija će u protokolu posjeta ostaviti ‘vrijeme’ za takve razgovore. https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/vrednovanja-u-znanosti/reakreditacija-doktorskih-studijskih-programa