Ispis

NATJEČAJI za provedbu II. upisnog roka za upis studenata u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2020./2021. godini na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij KULTURA I UMJETNOST i EUROPSKI STUDIJI

 NATJEČAJ
za provedbu II. upisnog roka za upis devet (9) studenata
u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
u akademskoj 2020./2021. godini na poslijediplomski
interdisciplinarni sveučilišni studij


KULTURA I UMJETNOST
1. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.) ili doktora umjetnosti (dr. art.).
2. Na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u II. upisnom roku u skladu sa studijskim programom i prema broju potencijalnih mentora upisuje se ukupno devet (9) studenata.
3. Navedeni poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij u točki 1. i 2. izvodi se u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  (OPŠIRNIJE!)

Uz dokumentaciju navedenu u Natječaju, pristupnici su obvezni priložiti sljedeće obrasce:
1. Prijavni obrazac
2. Obrazac NP.1.

Studijski program   Vodič kroz studij   Studijski savjetnici

 

NATJEČAJ
za provedbu II. upisnog roka za upis četrnaest (14) studenata
u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
u akademskoj 2020./2021. godini na poslijediplomski
interdisciplinarni sveučilišni studij


EUROPSKI STUDIJI
I.
1. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski studiji traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora društvenih znanosti (dr.sc.) uz naznaku polja ili interdisciplinarnog polja/grane.
2. Na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski studiji u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u II. upisnom roku u skladu sa studijskim programom i prema broju potencijalnih mentora upisuje se ukupno četrnaest (14) studenata.
3. Navedeni poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij u točki 1. i 2. izvodi u sjedištu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, Rektorat, Doktorska škola Sveučilišta u Osijeku. (OPŠIRNIJE!)

Uz dokumentaciju navedenu u Natječaju, pristupnici su obvezni priložiti sljedeće obrasce:
1. Prijavni obrazac
2. Obrazac NP.1.

Vodič kroz studij  Studijski savjetnici